HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Nâng cao chất lượng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Ngày đăng 15/11/2017 | 03:45 PM  | View count: 784
Nâng cao chất lượng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên là nội dung chủ yếu để góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo lý luận chính trị. Từ thực tế hiện nay, muốn nâng cao chất lượng...

Vận dụng phương pháp giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giảng dạy và học tập

Ngày đăng 15/11/2017 | 03:13 PM  | View count: 454
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương châm, chiến lược, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục - đào tạo con người luôn soi sáng sự nghiệp trồng người ở Việt Nam. Tư tưởng đó là những bài học, những...

Thanh niên với học tập và làm theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh “nói đi đôi với làm”

Ngày đăng 30/10/2017 | 02:34 PM  | View count: 809
“Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công...

Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ngày đăng 30/10/2017 | 02:26 PM  | View count: 190
Sáng 08/9/2017, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đây là đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa thiết...

Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 30/10/2017 | 02:22 PM  | View count: 89
Sáng 7-6-2016, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số...

Cuộc thi: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày đăng 30/10/2017 | 02:08 PM  | View count: 4024
Cuộc thi: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"