TIN TỨC NỔI BẬT

Tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội XVI
Ngày đăng 04/07/2018 | 03:22  | View count: 38

Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVI), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để cả hệ thống chính trị Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, với quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của cả nhiệm kỳ.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận hội nghị

 
Đổi mới phương thức lãnh đạo, có trọng tâm, trọng điểm
 
Đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá, Hội nghị Thành ủy lần này có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, thẳng thắn, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm, sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, hội nghị đã thành công tốt đẹp, đã có 35 ý kiến thảo luận, đóng góp vào nhiều 8 nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Thành ủy trình hội nghị.
 
Bí thư Thành ủy yêu cầu, trước hết, cần rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố để có giải pháp tập trung thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; nhất là những chỉ tiêu mới đạt kết quả thấp hoặc dự báo khó hoàn thành như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người; tiến độ các công trình trọng điểm; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, các chỉ tiêu môi trường khác.
 
Trên cơ sở đó, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà 8 chương trình công tác của Thành ủy đã đề ra với các nhóm chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực, gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 22-KL/TƯ, ngày 7/11/2017, của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô.
 
Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, khoa học, hiệu quả và thực chất; trong đó, phải làm tốt công tác dự báo, nắm bắt diễn biến tình hình cơ sở; định hướng kịp thời và đúng đắn tư tưởng, dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc dân sinh ngay từ cơ sở và ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. 
 
“Để khắc phục tình trạng còn ôm đồm công việc, quá tải trong quản lý điều hành ở một số cấp, một số ngành, cần tăng cường phân công, phân cấp, ủy quyền  rõ người, rõ việc, rõ cấp, rõ trách nhiệm, rõ địa chỉ, rõ kết quả; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được phân công”, Bí thư Thành ủy yêu cầu.
 
Khuyến khích khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo
 
Trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, tận dụng thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0; phấn đấu tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn 2018-2020 là 11,32%. Chú ý khai thác các tiềm lực, động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp. Thực hiện các giải pháp tăng cường xuất khẩu; tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch. Phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. 
 
“Cần sớm ban hành hệ thống các cơ chế, chính sách khuyến khích cụ thể về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo để tạo nền tảng vững chắc, lâu dài cho phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững. Thực hiện hiệu quả công tác thu ngân sách; đảm bảo tỷ trọng chi đầu tư phát triển ngày càng tăng”, đồng chí nhấn mạnh.
 
Bên cạnh đó, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, nhất là các khó khăn chủ quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm. Cần phải gấp rút hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung và phân khu đô thị còn lại, quy hoạch và kế hoạch đầu tư xây dựng các đô thị vệ tinh, các quy hoạch cải tạo khu chung cư cũ, khu nhà ở xã hội tập trung, nhà ở tái định cư.
 
Đặc biệt, tiếp tục tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm về phòng chống cháy, nổ, đặc biệt tại các chung cư và nơi tập trung đông người, vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm trật tự và mỹ quan đô thị, lấn chiếm đất đai, ô nhiễm môi trường... theo nguyên tắc không có vùng cấm và ngoại lệ. 
 
Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển văn hóa, xã hội, tạo chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện hiệu quả 2 Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa ở các cơ quan và nơi công cộng trên địa bàn. Tiếp tục phát triển, giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo trợ và an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng.
 
Người đứng đầu Thành phố nhấn mạnh: Những kết quả toàn diện đã đạt được trong thời gian qua là động lực tiếp tục cổ vũ, động viên to lớn các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tiếp tục vững tin và phấn khởi tiếp bước trên con đường của mình trong thời gian tới.
 
Với tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị mỗi đồng chí Thành ủy viên cần tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; phát huy cao độ trách nhiệm người đứng đầu, vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Quan trọng nhất là luôn chủ động, sáng tạo, tận tụy, với phương châm “kế hoạch 1 thì biện pháp phải 10, quyết tâm phải 20” mới đáp ứng được nhiệm vụ ngày càng nặng nề, khó khăn của Thành phố trước yêu cầu của thời kỳ mới, đồng chí nhấn mạnh. 
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội