THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI

 CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

 

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn  - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối

Đ/c Nguyễn Tố Quyên - Phó Bí thư  Thường trực Đảng ủy Khối

Đ/c Trương Thị Dung - Phó Bí thư Đảng ủy Khối

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI NHIỆM KỲ 2015 - 2020

STT

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

 

1.

Nguyễn Thanh Sơn

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

 

2.

Nguyễn Tố Quyên

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

 

3.

Trương Thị Dung

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội

 

4.

Trần Anh Tuấn

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 

5.

Phạm Văn Hải

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

6.

Phạm Duy Hòa

   Ủy viên Thường vụ, Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội