HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội lần thứ 10
Ngày đăng 30/10/2017 | 10:17 AM  | View count: 469

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội lần thứ 10

Sáng 12-10-2017 đã diễn ra Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Dự Hội nghị có các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối,

Đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Tố Quyên, Phó bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nêu: Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã lãnh đạo toàn Đảng bộ triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể chính trị trong nhà trường; tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tổ chức triển khai Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị; chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khối. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm và các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội (1987-2017). Thực hiện tốt công tác tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng và chuẩn bị cho kế hoạch năm học 2017-2018 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức 27 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 6082 quần chúng ưu tú và 11 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 928 đảng viên dự bị (Đảng ủy Khối tổ chức 05 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1000 quần chúng ưu tú và 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 242 đảng viên dự bị của các tổ chức đảng chưa được ủy quyền). Tổ chức tốt lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí làm công tác tuyên giáo tại cơ sở. Kết nạp được 1856 quần chúng ưu tú. Thực hiện công nhận đảng viên chính thức cho 1291 đảng viên dự bị. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành ủy cấp thẻ Đảng cho 1763 đảng viên chính thức, đổi thẻ Đảng bị hỏng cho 118 đảng viên; cấp lại 175 thẻ đảng cho đảng viên bị mất; xét tặng huy hiệu Đảng cho 172 đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Trong  quý IV, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm trong quý IV. Triển khai Chương trình “nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Tổ chức và quản lý tốt các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đảng viên mới cho quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị của các tổ chức đảng chưa được ủy quyền trong Khối. Đôn đốc thực hiện các Chương trình công tác của Đảng ủy Khối. Hướng dẫn các cơ sở đảng trực thuộc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; kiểm điểm lãnh đạo, quản lý năm 2017; hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý…