HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

Bí thư Thành ủy: Phát huy hiệu quả hơn nguồn lực tri thức vào sự phát triển của Thủ đô
Ngày đăng 02/06/2020 | 6:54 PM  | View count: 2561

- Sáng 02/6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

 
Cùng tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong (Tổ trưởng Tổ công tác số 9 của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đại hội đảng các cấp tại Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội), Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.
 
Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội là một đảng bộ lớn, có số tổ chức cơ sở đảng và số lượng đảng viên đông. Đặc biệt, Đảng bộ có nguồn lực tri thức rất lớn, với hơn 1.300 Giáo sư, Phó giáo sư, hơn 3.200 Tiến sỹ và Tiến sỹ khoa học... Chính vì thế, buổi làm việc nhằm mục đích tìm ra giải pháp để khai thác, phát huy hiệu quả hơn nguồn lực này vào sự nghiệp khoa học, công nghệ của Thành phố, từ đó đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.
 
Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội Vũ Tuấn Dũng cho biết: Đảng bộ Khối có 71 tổ chức cơ sở trực thuộc với 18.300 đảng viên sinh hoạt tại 1.286 chi bộ trực thuộc. Toàn khối có 46 trường Đại học, Học viện, 24 trường Cao đẳng, trực thuộc 11 Bộ, ngành. Trong những năm qua, các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Đảng bộ Khối đã chủ động đổi mới về mô hình quản trị, xây dựng chiến lược phát triển, tái cơ cấu tổ chức bộ máy. Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình giảng dạy; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài, đánh giá ngành, xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng chuẩn đào tạo khung chương trình Quốc gia giáo dục đại học Việt Nam...
 
Các trường cũng chú trọng mở rộng quy mô đào tạo theo hướng đa ngành, nghề, phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội, từng bước hội nhập với giáo dục khu vực và thế giới. Hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng. Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đến nay, trong Khối đã có 32/70 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; 33 chương trình đào tạo của 8 trường trong Khối được đánh giá, công nhận.
 
Về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tính đến ngày 15/5, có 1.286/1.286 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (đạt 100%) tổ chức thành công đại hội. Đến ngày 31/5, toàn khối có 18/71 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các tổ chức đảng còn lại sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội cấp cơ sở xong trước ngày 30/6.
 
Đối với công tác chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tính đến nay, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 3, gửi xin ý kiến góp ý tại đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã rà soát, xây dựng cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III, với 25 đồng chí; Ban Thường vụ 7 đồng chí. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III được tổ chức vào cuối tháng 8/2020.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố có nhiều đổi mới trong hoạt động, phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng; sự gắn kết giữa Đảng bộ Khối với các trường cũng chặt chẽ hơn. Nhiều trường trong Đảng bộ Khối có các công trình nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Chương trình 02 của Thành phố. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, từ nay đến cuối tháng 6, Đảng bộ Khối phải tập trung để đẩy nhanh tiến độ đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trên cơ sở đó, tích cực chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, đặc biệt tập trung chuẩn bị công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định.
 
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng; đã bám sát Nghị quyết, cụ thể hóa 8 chương trình công tác của Thành ủy thành 5 chương trình công tác của Đảng bộ Khối. Thông qua hoạt động của Đảng bộ Khối đã giúp phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các trường Đại học, Cao đẳng; góp phần để các trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đào tạo, dạy nghề, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước. Tuy vậy, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng cho rằng, trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số vụ việc phức tạp; việc nắm bắt tình hình, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa kịp thời; tiến độ tổ chức đại hội đảng các cấp còn chậm... 
 
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh nguồn lực chất xám trong Đảng bộ Khối còn rất lớn, không chỉ có ý nghĩa với Thủ đô mà còn cả nước, do vậy, Đảng bộ Khối cần nhận thức rõ điều này, đồng thời nhận thức rõ về vị trí, vai trò của Thủ đô, từ đó khơi dậy niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của toàn Đảng bộ Khối. Muốn vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ Khối tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên đến các sinh viên về trách nhiệm của mình đối với Thủ đô.
 
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhất là phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện văn kiện đại hội ở cấp mình. Trong đó, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc Đảng bộ Khối tham gia thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực cho Thành phố. Từng trường trong Khối coi trọng và tập trung hình thành cho được hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp trong các học viện, các trường; tập trung vào mục tiêu xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 
 
Về công tác tổ chức đại hội, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đảng ủy các trường rà soát lại kết quả tổ chức đại hội, xem xét khách quan, chủ quan, trách nhiệm, từ đó, kịp thời chấn chỉnh công tác tổ chức đại hội bảo đảm chất lượng, tiến độ. Ban Thường vụ Đảng ủy giao trách nhiệm cụ thể cho từng Ủy viên bám sát cơ sở, tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đối với những vấn đề khó, đơn vị phức tạp, phải thành lập các đoàn công tác để tập trung xử lý; cần thiết phải đề nghị thành phố hỗ trợ về chuyên môn và nhân sự; cần thiết có thể đề nghị kiểm tra cách cấp. Công tác nhân sự phải được thực hiện quyết liệt, đúng nguyên tắc, không nể nang, hữu khuynh. Tinh thần chung là không hy sinh chất lượng để bảo đảm tiến độ đại hội. 
 
Lưu ý trong tuần này Thành phố sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của văn nghệ sĩ, trí thức, trong đó có các Bí thư, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Khối, đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các trường quan tâm, nghiên cứu đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, chất lượng góp phần giúp Thành phố xây dựng Văn kiện Đại hội xứng tầm.
Nguồn: Cổng TTĐT Thành phố Hà Nội