HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
Ngày đăng 17/12/2019 | 2:00 PM  | View count: 1778

Sáng 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

 
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương đến hơn 3.300 điểm cầu, với trên 500.000 đại biểu tham dự. Ngoài ra, một số địa phương còn tiếp sóng và truyền hình trực tiếp đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì điểm cầu tại Thành ủy Hà Nội. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 218 điểm cầu các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức, các phường, xã, thị trấn... Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí thành ủy viên; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội, với tổng số trên 13.600 đại biểu.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết, hiện nay, tình hình thế giới và khu vực, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, có nhiều phức tạp, khó lường; trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên định các mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
 
Quang cảnh tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội
 
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển bền vững; đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.
 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các đại biểu tập trung tiếp thu nội dung cơ bản chuyên đề, kết hợp nghiên cứu tài liệu, vận dụng sáng tạo vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đạt kết quả thiết thực, lâu bền.
 
Tiếp đó, Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đây là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.
 
Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đề nghị cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị bám sát Hướng dẫn số 108, ngày 4-12-2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chuyên đề tại địa phương, đơn vị mình; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung thực hiện và đưa việc học tập, triển khai chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, để chuyên đề được triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng chí Bùi Trường Giang cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu, giúp cấp ủy triển khai chuyên đề năm 2020 thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.