HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 342 -QĐ-TW QĐ về chế độ đảng phí.
Ngày đăng 03/11/2017 | 9:11 AM  | View count: 4078

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 342 -QĐ-TW QĐ về chế độ đảng phí.

Tải bản hướng dẫn chi tiết tại đây