HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ

Hướng dẫn 1 số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của bộ chính trị về giám sát trong Đảng

Ngày đăng 03/11/2017 | 10:24 AM  | View count: 1488
Hướng dẫn 1 số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của bộ chính trị về giám sát trong Đảng

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2016

Ngày đăng 03/11/2017 | 09:38 AM  | View count: 1076
Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2016

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 342 -QĐ-TW QĐ về chế độ đảng phí.

Ngày đăng 03/11/2017 | 09:11 AM  | View count: 4030
Hướng dẫn thực hiện Quyết định 342 -QĐ-TW QĐ về chế độ đảng phí.

Hướng dẫn nộp lưu lập hồ sơ

Ngày đăng 03/11/2017 | 09:04 AM  | View count: 2279
Hướng dẫn nộp lưu lập hồ sơ