ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI 
Địa chỉ: Số 1 Trần Phú - Quận Hà Đông - Thành Phố Hà Nội 
Điện thoại: 0243. 354.355 ; Fax: 0243. 356.355 ; Email: vanthudukctdhcd@hanoi.gov.vn