TIN TỨC NỔI BẬT

Tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày đăng 01/10/2018 | 2:28 PM  | View count: 131

Tại hội nghị lần thứ 15, BCH Đảng bộ thành phố khóa XVI, thay mặt Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị

 
Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, với tinh thần chủ động và quyết tâm chính trị cao, bám sát chỉ đạo của Trung ương và nhiệm vụ trọng tâm của TP, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành của TP chủ động triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi mặt.
 
Cụ thể, Thành ủy đã đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương. Về Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XIII: 100% các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra đảm bảo số lượng đối tượng cán bộ, đảng viên dự học theo quy định. Bên cạnh đó, Thành ủy cũng đã chỉ đạo sớm bán hành Kế hoạch số 61 về việc "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội".
 
Về công tác sơ kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ TP và các cấp ủy trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các Ban Chỉ đạo 8 Chương trình công tác lớn của Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc thực hiện đánh giá sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ, phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, khẳng định những kết quả nổi bật đạt được; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; rút ra một số kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; từ đó, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2020.
 
Về chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xác định đây là nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ, vì vậy với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, Thành ủy đã tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo lấy ý kiến của Hội đồng lý luận Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo TP; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành TP và các quận, huyện, thị xã vào Dự thảo Đề án. Qua các Hội nghị, Hội thảo khoa học, đa số các ý kiến đều cho răng việc xây dựng Đề án là cần thiết, phù hợp với mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp Hiến pháp, pháp luật và đặc thù của Thủ đô. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu, sâu sắc, tập trung vào các nhóm vấn đề quan trọng, những mặt được và chưa được của dự thảo Đề án; qua đó đã gợi mở để TP tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện đề án, bảo đảm khoa học và khả thi để báo cáo Bộ chính trị trong quý IV/2018.
 
Về công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chương trình 01 của Thành ủy với các nội dung, giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy "về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP"... Công tác củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước được chỉ đạo thực hiện thường xuyên.
 
Bên cạnh kết quả đạt được, theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thông tin tình hình cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp ở một số cấp ủy chưa kịp thời. Công tác đánh giá cán bộ, công chức theo quy định vẫn còn hạn chế… Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm và giải ngân XDCB còn chậm. Công tác GPMB ở nhiều công trình còn vướng mắc và phức tạp. Vi phạm về trật tự xây dựng vẫn còn, nhất là vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công. Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy còn không ít hạn chế, còn để xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản, điển hình là vụ cháy xảy ra tại Đê La Thành, phường Ngọc Khánh. Việc quản lý một số lễ hội còn một số hạn chế, công tác phòng, chống, vận chuyển, buôn bán, sử dụng ma túy còn yếu kém và còn để xảy ra vụ việc đáng tiếc tại Lễ hội âm nhạc điện tử trên địa bàn quận Tây Hồ. Việc chủ động phát hiện và triệt phá một số tai tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn bảo kê tại các chợ, bến xe trên địa bàn còn hạn chế.
 
Những tháng cuối năm, Thành ủy sẽ rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2018 để tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018. Tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt các kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác giữa nhiệm kỳ 2015-2020 với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nắm chắc và định hướng tốt dư luận nhân dân, nhất là những địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên....Thực hiện đồng bộ, bài bản công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm, sử dụng hợp lý kinh phí, tài nguyên, đất đai, tài sản công, chú trọng phòng ngừa đi đôi với xử lý nghiêm minh các vi phạm...
 

Nhóm PV