TIN TỨC NỔI BẬT

Nắm chắc dư luận xã hội, không để phát sinh "điểm nóng"
Ngày đăng 05/10/2018 | 4:00 PM  | View count: 138

Sáng 4/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) về công tác lịch sử Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 
Trong 9 tháng đầu năm, công tác Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội; đã dự báo đúng tình hình, chủ động nắm bắt tư tưởng dư luận, tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là, đã tham mưu cấp ủy các cấp triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương, Thành ủy tới cán bộ, đảng viên và nhân dân theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.
 
Ban Tuyên giáo cũng tích cực tham mưu, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố…
 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ Thành phố tiếp tục được chú trọng, gắn với nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố. Trong 9 tháng đầu năm, các trung tâm bồi dưỡng chính trị toàn Thành phố mở được 1.516 lớp, với trên 262 nghìn lượt học viên.
 
Cùng với đó, công tác quản lý và định hướng các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, của Thành phố được thực hiện kịp thời; chủ động thông tin, định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp và dư luận xã hội quan tâm. 
 
Thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIV), toàn thành phố có 533 ấn phẩm lịch sử được xuất bản, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, phản ánh trung thực, khách quan quá trình xây dựng, phát triển và phong trào cách mạng của các địa phương. 100% quận, huyện, thị xã và các xã, phường thị trấn sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng. 18 quận, huyện, thị xã biên soạn tập bài giảng lịch sử địa phương dùng trong giảng dạy trong các trường học. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng kháng chiến đạt được nhiều kết quả trong việc thẩm định nội dung, gắn biển, tôn tạo các di tích đang bị xuống cấp…
 
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị
 
Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các cấp cần quan tâm hơn đến việc sưu tầm, tập hợp tư liệu; tuyên truyền, phổ biến các công trình lịch sử Đảng đến đảng viên, quần chúng nhân dân và thế hệ trẻ. Để làm được điều đó, rất cần sự chỉ đạo của thường trực cấp ủy, sự phối hợp của UBND, ngành văn hóa và giáo dục - đào tạo. Các địa phương cần khẩn trương thực hiện số hóa các tài liệu liên quan đến lịch sử Đảng để công tác tuyên truyền được tốt hơn. UBND cùng cấp cần bố trí kinh phí để các địa phương thực hiện công tác lịch sử Đảng được tốt hơn. Ngành giáo dục - đào tạo phải đưa chương trình giáo dục lịch sử Đảng vào chương trình giáo dục cho học sinh phổ thông. Ban Tuyên giáo các địa phương cần tiếp tục bố trí cán bộ có chuyên môn làm công tác lịch sử Đảng…
 
Về công tác tuyên giáo trong 3 tháng cuối năm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu tiếp tục bám sát Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 về củng cố cơ sở Đảng yếu kém, trong đó tuyên giáo phải nắm chắc dư luận xã hội, tình hình diễn biến của địa phương và tham mưu kịp thời cho cấp ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy.
 
Tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 17.
 

Nguyễn Văn