TIN TỨC NỔI BẬT

Lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương về Đề án chính quyền đô thị
Ngày đăng 08/10/2018 | 5:00 PM  | View count: 133

Sáng 8/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các ban Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các bộ, ban, ngành Trung ương vào dự thảo "Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội".

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì và phát biểu kết luận hội thảo

 
Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
 
Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, việc xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với điều kiện phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới và đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng về nội dung dự thảo Đề án. Trên cơ sở tham gia đóng góp ý kiến tại 8 hội thảo, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Tổ soạn thảo tiếp thu nghiêm túc các ý kiến để hoàn thiện Dự thảo. Đề án đã tiếp thu có chọn lọc mô hình chính quyền đô thị của các quốc gia trên thế giới thông qua việc khảo sát tại một số quốc gia và học tập kinh nghiệm tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, một số địa phương khác.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: “Ban Thường vụ Thành ủy rất mong muốn, với kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, với kết quả nghiên cứu của các đồng chí, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ban, bộ, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, hội thảo sẽ đóng góp cho thành phố những ý kiến quý báu để Ban Thường vụ và Ban Chỉ đạo, Tổ soạn thảo Đề án hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để TP Hà Nội triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, xây dựng chính quyền điện tử, thông minh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả”.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu khai mạc hội thảo
 
Tiếp đó, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Tổ trưởng Tổ soạn thảo Đề án đã trình bày đề dẫn hội thảo. Theo đó, dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội gồm 4 phần, trong đó: Phần 1 là sự cần thiết và những căn cứ, cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đề án; phần 2 là thực trạng tổ chức chính quyền TP Hà Nội; phần 3 là định hướng và nội dung thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội; phần 4 là tổ chức thực hiện đề án.
 
Đáng chú ý, dự thảo đề án đề xuất 2 phương án định hướng thiết kế thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị. Phương án 1 là xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền (cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã); một cấp hành chính (tại xã, phường, thị trấn). Phương án 2 là xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền (thành phố), 1 cấp hành chính (quận, huyện, thị xã) và 1 cơ quan hành chính đại diện (xã, phường, thị trấn).
 
Tại hội thảo, 14 ý kiến của các đại biểu cơ bản đánh giá, với gần 1 năm xây dựng, đây là đề án công phu và khó, nội dung đề án lớn và chưa có tiền lệ. Các đại biểu cho rằng, việc xây dựng đề án thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội là cơ hội tiếp theo để Thủ đô phát triển, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn để phát triển Thủ đô.
 
Phương án 1 với lộ trình thực hiện từ năm 2021 mà thành phố đề xuất cũng được hầu hết các ý kiến phát biểu đồng tình. Các đại biểu cho rằng, việc Hà Nội mạnh dạn xây dựng Đề án để triển khai thí điểm sẽ là cơ sở để Trung ương nghiên cứu, tổng kết, xây dựng thành chính sách pháp luật triển khai trên cả nước.
 
Về lộ trình thực hiện, có ý kiến cho rằng đến năm 2021 là muộn, cần chọn một số đơn vị hành chính để triển khai thí điểm ngay từ giai đoạn 2018-2020. Nhưng cũng có những đại biểu cho rằng, thời điểm bắt đầu thí điểm từ năm 2021 là phù hợp, bảo đảm sự thận trọng. Một số ý kiến khác đề nghị nên làm đồng bộ cả thành phố, vừa tránh thực hiện “thí điểm trong thí điểm”, vừa bảo đảm tính đại diện cao.
 
Ngoài ra, một số ý kiến lưu ý Hà Nội cần rà soát để bảo đảm các khái niệm sáng rõ, viết kỹ hơn phần mục tiêu, quan điểm và đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cho dù mô hình nào, lộ trình ra sao. Đặc biệt, cần nêu rõ sản phẩm sau Đề án là những gì để chủ động tham mưu, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
 
Phát biểu kết thúc hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận xét, các ý kiến đóng góp của các đại biểu đều mang tính xây dựng, giúp Thành phố hoàn thiện đề án về các giải pháp, bước đi để tiếp tục trình dự thảo đề án đến các cơ quan có thẩm quyền. 
 
Theo Bí thư Hà Nội, chính quyền đô thị là khái niệm đã có từ lâu, nhiều nhiệm kỳ Thành phố đã đặt ra việc thực hiện với mong muốn hệ thống chính quyền thực sự tinh gọn hiệu quả, minh bạch, tăng giám sát của người dân, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và đặc biệt để đáp ứng năng lực cạnh tranh với các quốc gia trên thế giới. 
 
Đối với việc thí điểm tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phân cấp. Chính việc phân cấp cũng sẽ đánh giá được cán bộ, đồng thời khơi thông nguồn lực, giúp cơ sở phát triển, tăng thu ngân sách.
 
Qua ý kiến đại biểu, Bí thư Thành ủy cho rằng các đại biểu đều mong muốn chính quyền đô thị phải là chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, có đủ thẩm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Chính quyền này phải bảo đảm an toàn, bảo đảm mục tiêu là Thành phố bình yên cho người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển. Chính quyền phát huy được năng lực tiềm năng của địa phương, của người dân, doanh nghiệp. 
 
Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tiếp thu và hoàn thiện rõ hơn dự thảo đề án, đi từng bước chắc chắn trong triển khai thực hiện mô hình thí điểm chính quyền đô thị.
 

Trọng Toàn