TIN TỨC NỔI BẬT

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để Thủ đô phát triển
Ngày đăng 13/03/2019 | 10:14 PM  | View count: 122

Sáng 12/3, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI) về "Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020" đã chủ trì họp tổng kết hoạt động năm 2018, xây dựng phương hướng nhiệm vụ, công tác trọng tâm năm 2019.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp

 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Thành phố và lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương là thành viên Ban chỉ đạo.
 
Hội nghị thống nhất nhận định, năm 2018, tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường, Thành phố là nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, nhất là các Hội nghị quốc tế lớn (APPF26, GMS-6, CLV-10, WEF ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên...) đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Trong bối cảnh này, Ban chỉ đạo Chương trình 05 của Thành ủy đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp đối với các lực lượng chức năng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu đề ra, đảm bảo an ninh - quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội của Thành phố.
 
Các ý kiến đều khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng và hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với kết quả trong các lĩnh vực, nhóm nhiệm vụ đảm bảo ANTT của Thành phố: Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp cán bộ, nhân dân; nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ; bảo đảm an ninh kinh tế, tư tưởng, văn hóa, thông tin, xã hội; đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ; tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ trong tình hình mới. Đó là những tiền đề quan trọng để năm 2018 mặt trận quốc phòng, an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững và ổn định, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ 2 vừa qua, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra phương hướng khắc phục như công tác nắm, dự báo đánh giá tình hình có lúc, có nơi chưa đầy đủ, chưa sát thực tế, công tác phòng ngừa, đấu tranh với một số hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phòng ngừa một số loại tội phạm có nơi, có lúc chưa chủ động, chưa kịp thời, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự vẫn còn tồn tại sơ hở, nhất là trong quản lý các cơ sở kinh doanh lưu trú, kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT... 
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 05-CTr/TU ghi nhận những nỗ lực, cũng như kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong thời gian qua, coi đây là một trong điểm sáng nổi bật trong việc tạo môi trường an ninh, an toàn, góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của Thủ đô. Đặc biệt, việc triển khai hàng loạt Đề án, chuyên đề của Chương trình là những điểm nhấn tạo ra những kết quả toàn diện và hiệu quả, khắc phục nhiều tồn tại và hạn chế của công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
Đồng chí đánh giá, bối cảnh năm 2019 và thời gian tới rất quan trọng khi toàn Thành phố nỗ lực, tăng tốc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020. Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực vẫn có xu hướng diễn biến hết sức phức tạp, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô ngày càng cao, vì vậy, Ban chỉ đạo cần tiếp tục tập trung, quyết liệt chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể sau:
 
Tiếp tục thực hiện một cách vừa trọng tâm vừa toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch, chuyên đề công tác của Chương trình. Các đơn vị chủ trì đề án, chuyên đề của Chương trình thường xuyên báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo, trong đó, đánh giá các khó khăn, vướng mắc để báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo, giải quyết. Tổ chức các đoàn giám sát để kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chương trình đối với một số cấp ủy trực thuộc Thành ủy và một số ban, sở, ngành, đơn vị thuộc Thành phố.
 
Tăng cường công tác tổ chức, kiểm tra công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh ở mọi cấp, ngành, đặc biệt đối với các lĩnh vực, các đối tượng trọng điểm. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Thành phố về nhiệm vụ QPAN, nhất là Chương trình hành động số 15-CTr/Tu ngày 09/12/2016 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 21/12/2018 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thành phố năm 2019”. Đẩy mạnh tuyên truyền và đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trên mạng internet; quản lý hoạt động báo chí - xuất bản.
 
"Mục tiêu cao nhất là bằng mọi giá, đảm bảo an ninh, an toàn, sự bình yên cho Thủ đô phát triển bền vững", đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
 

Trọng Toàn