TIN TỨC NỔI BẬT

Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội: Nâng cao chất lượng chuyên môn gắn với công tác chính trị, tư tưởng
Ngày đăng 22/03/2019 | 10:23 PM  | View count: 420

Sáng 22/3, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì làm việc với Đảng ủy - Lãnh đạo Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội về tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm 2019. Cùng tham gia buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, lãnh đạo một số sở, ban, ngành Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm Khoa Piano Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

 
Báo cáo với đồng chí Đào Đức Toàn và đoàn công tác, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội Đoàn Hồng Quang cho biết, tiền thân là Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Hà Nội, được thành lập năm 1967, qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc cung cấp nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài và nâng cao dân trí cho Thủ đô. Hiện nay, Nhà trường có 12 mã ngành đào tạo trình độ Cao đẳng, 7 mã ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, với trên 1.300 sinh viên. Đảng bộ Nhà trường có 54 đảng viên, sinh hoạt tại 4 chi bộ.
 
Trong những năm qua, Đảng bộ Nhà trường luôn chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác chính trị, tư tưởng. Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành phố đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; xác định rõ những nhiệm vụ cơ bản để cụ thể hóa thành các quy chế, quy định của Nhà trường, đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện chính xác, kịp thời, thống nhất trong toàn trường.
 
Đảng ủy Nhà trường đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đã hoàn thành xây dựng mới 6 chương trình trung cấp dài hạn, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; lãnh đạo Nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn trong công tác đào tạo...
 
Về công tác tổ chức cán bộ, hiện nay, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội có 115 giảng viên cơ hữu và 100 giảng viên thỉnh giảng. Năm 2019, Nhà trường được Thành phố giao chỉ tiêu 143 viên chức, số viên chức tính đến 1/3/2019 của Nhà trường là 110. Hiện nay, Nhà trường đang triển khai kế hoạch tuyển dụng 22 viên chức. Về tổ chức bộ máy, trước mắt, Nhà trường không thành lập thêm khoa, phòng mới, đồng thời, giải thể Khoa Sư phạm.
 
Lãnh đạo Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội cho biết: Nhà trường đặt mục tiêu phát triển đến năm 2021 là xây dựng Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về đào tạo nghệ thuật, ngang tầm với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên tiến trong khu vực; là cơ sở bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghệ thuật uy tín của Hà Nội. Tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng, đậm chất nhân văn – hiện đại trong nền kinh tế tri thức. Phấn đấu xây dựng Nhà trường trở thành trường ngành nghề trọng điểm Quốc gia.
 
Để thực hiện mục tiêu trên, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội sẽ đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đến năm 2020 thực hiện đào tạo đồng bộ theo hệ thống tín chỉ; hoàn thành các đề án ngành/nghề trọng điểm: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây cấp độ quốc tế; ngành/nghề Thanh nhạc cấp độ ASEAN; tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế trong đào tạo...
 
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu kết luận buổi làm việc
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá: Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội có vai trò, đóng góp quan trọng cho Thành phố. Từ cách đây hơn 50 năm, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn song Thành phố đã rất quan tâm đến lĩnh vực đào tạo văn hóa nghệ thuật. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội đã vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định, phát huy truyền thống, khẳng định được thương hiệu. Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Đào Đức Toàn biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.
 
Theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, bên cạnh những khó khăn, thách thức, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội cũng có nhiều lợi thế, đặc biệt với vị trí, vai trò Thủ đô là trung tâm về văn hóa, nghệ thuật lớn của cả nước; sự quan tâm, trân trọng của Thành phố đối với mọi hoạt động của trường, đây là những lợi thế mà Nhà trường cần phát huy, khai thác mạnh hơn. “Từ những đề xuất của Nhà trường phải được biến thành các ý tưởng cụ thể, không chí nêu đề xuất chung chung, mục tiêu phải rõ nét”, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh. 
 
Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đào Đức Toàn cho rằng, công tác xây dựng Đảng có 2 nhiệm vụ chính là xây dựng tổ chức và xây dựng con người. Tổ chức muốn vững vàng thì từ cơ sở hoạt động phải ổn định, vững chắc, bài bản. Muốn vậy, phải có các quy chế hoạt động, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị ngay trong quý II-2019, Nhà trường phải hoàn thành quy chế, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ để trình Thành phố phê duyệt. 
 
“Trong quá trình hoạt động hết sức chú trọng công tác chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ, nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, giảng viên. Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với chuyên môn để kịp thời lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, từ đó, có giải pháp kịp thời, hiệu quả”, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu.
 
Đồng chí Đào Đức Toàn cũng lưu ý Nhà trường có giải pháp để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trước mắt là đào tạo, đào tạo lại chính đội ngũ cán bộ, giảng viên hiện có để nâng cao chất lượng đội ngũ. Mở rộng hợp tác quốc tế để tận dụng tiến bộ, kinh nghiệm trong công tác đào tạo. Ngoài đào tạo chuyên môn, Nhà trường cũng phải chú trọng đào tạo về chính trị cho cán bộ, giảng viên.
 

Nguyễn Văn