TIN TỨC NỔI BẬT

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp
Ngày đăng 30/07/2019 | 5:00 PM  | View count: 106

Sáng 30/7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” chủ trì phiên họp kiểm điểm công tác, đánh giá kết quả hoạt động những tháng đầu năm; thảo luận, thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận phiên họp

 

Cùng tham dự phiên họp có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong,...

 

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chương trình, cùng với 8 đề tài, đề án, chuyên đề được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ và kết quả theo yêu cầu. Nổi bật là, Đảng bộ Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời, ban hành Kế hoạch số 135-KH/TU của Thành ủy để triển khai Quy định 08.

 

Thành ủy cũng chủ động, sớm chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp. Ngay từ đầu năm, Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã thành lập và triển khai nhiệm vụ của các tiểu ban chuẩn bị đại hội; đôn đốc việc triển khai 8 chuyên đề của Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20, góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII. Đặc biệt, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 để triển khai thực hiện.

 

Các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Thành ủy, các cấp ủy chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 15 gắn với Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy; trong 6 tháng đầu năm, đã củng cố được 20 tổ chức cơ sở đảng, góp phần giảm bức xúc và ổn định tình hình cơ sở. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII với cách làm chủ động, sáng tạo, qua đó, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp...

 

Tại Hội nghị, các ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện Chương trình, như: Công tác định hướng thông tin, định hướng dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp ở một số cấp ủy cơ sở chưa kịp thời; một số quận, huyện, thị ủy còn chậm trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; một số nơi chưa chủ động nghiên cứu, tìm tòi mô hình thí điểm về tổ chức và cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương, đơn vị... Bên cạnh việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo những tháng cuối năm 2019, các đại biểu cũng tập trung, nêu giải pháp để củng cố 60 tổ chức cơ sở đảng, cùng với 77 xã, phường, thị trấn cần quan tâm chỉ đạo, củng cố trước đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao sự nỗ lực của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là những kết quả trong triển khai các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương; trong chủ động triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, cũng như tham gia chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; tích cực, chủ động triển khai Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII với tinh thần thận trọng, chặt chẽ; đồng thời, chuẩn bị tốt việc xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

 

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng biểu dương sự tích cực của các ngành, quận, huyện trong triển khai Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15. Đồng thời lưu ý, việc triển khai, thực hiện ở những vụ việc, những nơi còn lại đều là những vụ việc khó, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm vào cuộc hơn nữa từ cấp Thành phố đến các sở, ngành để tập trung xử lý, củng cố, giải quyết dứt điểm trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp.

 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Quý III và những tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, ngay tuần sau, Thành ủy tổ chức quán triệt và triển khai Kế hoạch số 155 của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí lưu ý Ban Tổ chức Thành ủy chủ động, làm tốt công tác rà soát công tác nhân sự đại hội; Ban Tuyên giáo triển khai hiệu quả hơn công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

 

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp tinh gọn, hiệu quả. Đặc biệt, cần tập trung hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo chất lượng, tiến độ để Quốc hội thông qua vào cuối năm 2019.

 

Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 01 cũng đề nghị các đơn vị chủ trì 8 chuyên đề báo cáo kết quả thực hiện để chủ động, tiến hành tổng kết Chương trình 01 vào cuối năm nay.