TIN TỨC NỔI BẬT

Đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố
Ngày đăng 31/07/2019 | 4:00 PM  | View count: 122

Ngày 31/7, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020, kết quả và kinh nghiệm đạt được". Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Đồng chí Vũ Đức Bảo chủ trì hội thảo

 
Báo cáo đề dẫn, đồng chí Trần Đình Cảnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Hội thảo nhằm lấy ý kiến bổ sung, hoàn thiện Đề tài số 01 về “Đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn 2030” do Ban Tổ chức Thành ủy là cơ quan được giao thường trực thực hiện. Đây là 1 trong 8 đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 13/2/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
 
Tại hội thảo, có 12 ý kiến tham luận, đóng góp từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện một số quận, huyện, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, tập trung đánh giá thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị thành phố nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020). Các đại biểu tham gia hội thảo đánh giá Đề tài số 01 đã được nghiên cứu công phu, có tính hệ thống, nắm bắt được thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố, đồng thời, cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung, làm rõ trong báo cáo tổng hợp đề tài.
 
Kết luận Hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trân trọng cảm ơn và tiếp thu các văn bản, ý kiến đề xuất của các đại biểu, qua đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Đề tài số 01. Đồng chí Vũ Đức Bảo cũng mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến, đề ra nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị thành phố định hướng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
 

Nguyễn Văn