TIN TỨC NỔI BẬT

Tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ
Ngày đăng 17/08/2020 | 2:33 PM  | View count: 619

- Với những kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội hướng tới nhiệm kỳ 2020-2025 với quyết tâm “Tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo đổi mới và phát triển giáo dục đại học, cao đẳng Thủ đô”.

Lễ chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Đảng giữa Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội với Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội trước thời điểm đơn vị này sáp nhập với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Khẳng định vai trò, vị trí

Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội có 71 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 18.000 đảng viên. Toàn khối có 46 trường đại học, học viện, 24 trường cao đẳng với đội ngũ hơn 1.300 giáo sư và phó giáo sư; 3.200 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; hơn 8.500 thạc sĩ; gần 11.000 cử nhân, kỹ sư và tương đương; hơn 600.000 sinh viên chính quy các hệ. Đây là một phần quan trọng trong tiềm lực khoa học, công nghệ của Thủ đô và đất nước.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, Đảng bộ Khối đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, các chương trình công tác toàn khóa và đạt được kết quả tích cực.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Vũ Tuấn Dũng, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ có chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội có nhiều đổi mới. Toàn Đảng bộ tổ chức tốt “Tuần sinh hoạt chính trị công dân đầu khóa” cho sinh viên; tổ chức các “Tổ thăm dò dư luận” hoạt động hiệu quả tại các trường. Cán bộ, giảng viên, sinh viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành hướng dẫn quy trình thống nhất, bài bản, đồng bộ. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ kết nạp được 10.705 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Khối đã khẳng định rõ vai trò, nhất là trong lãnh đạo cấp ủy Đảng và ban giám hiệu các trường tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối luôn chú trọng đến công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức. 5 năm qua, toàn khối đã có hơn 360 đầu mối các phòng, ban, đơn vị trong nhà trường được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trong nhiệm kỳ, nhiều trường đã tham gia kiểm định chất lượng cấp trường, xây dựng chuẩn đầu ra. Tính đến hết tháng 12-2019, 57/70 trường trong khối đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, trong đó có 21 trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Việt Nam. Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng tiếp tục được đổi mới. Trung bình hằng năm các trường trong khối tuyển sinh được hơn 100.000 sinh viên với chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên.

Đổi mới mô hình quản trị giáo dục

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối xác định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đề ra. Các trường trong khối sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hội nhập với giáo dục khu vực; xây dựng văn hóa nhà trường hướng tới mục tiêu kiến tạo và phát triển. Mục tiêu là nhà trường phải trở thành trụ cột lan tỏa và hình thành văn hóa, đạo đức, phong cách, tác phong, lề lối làm việc, góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội văn minh, thanh lịch, nghĩa tình.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Báo cáo chính trị xác định 3 nhóm chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó phấn đấu mỗi năm kết nạp 2.000 đảng viên mới. Đối với các trường đại học, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ phải tăng ít nhất 8%. Ở các trường cao đẳng, tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ tăng ít nhất 20%; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng từ 3% đến 5%. 100% các trường được tham gia kiểm định chất lượng, trong đó từ 75% đến 80% trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục…

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cho biết, để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, trong Báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ xác định 2 nhiệm vụ đột phá, 5 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu. Nổi bật là tập trung lãnh đạo đổi mới mô hình quản trị giáo dục đại học, cao đẳng, tạo sự chuyển biến căn bản và đồng bộ, nhất là vấn đề tự chủ đại học; từng bước làm rõ chức năng quản trị và quản lý. Tiếp đến là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - giảng viên, cán bộ quản lý trong các trường, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng thị trường lao động và nhu cầu của xã hội.

Ngoài ra, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ nhà khoa học - giảng viên, học sinh, sinh viên, coi đây là vấn đề quan trọng xuyên suốt, góp phần quyết định sự ổn định chính trị và phát triển của Thủ đô. Các cấp ủy Đảng và tập thể lãnh đạo các trường sẽ phải nâng cao nhận thức trong việc xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển nhà trường; nâng cao nhận thức đào tạo gắn với nhu cầu xã hội; hướng tới chất lượng và quản trị theo mô hình doanh nghiệp.

Với phương châm “Truyền thống - Đoàn kết - Trí tuệ - Phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội (diễn ra trong hai ngày 17 và 18-8-2020) là động lực quan trọng giúp các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước phát triển mới cho giáo dục đại học, cao đẳng Thủ đô và cả nước trong 5 năm tới.
 

Những thành tựu nổi bật của Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

- Hằng năm, 100% ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đánh giá có chiều hướng phát triển tốt; gần 100% cán bộ cấp ủy thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

- Từ năm 2015 đến năm 2017, bình quân có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 79% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giai đoạn 2018-2019, bình quân có 20% tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Toàn Đảng bộ kết nạp được 10.705 đảng viên (trung bình 2.141 đảng viên/năm).

- Thực hiện phong trào ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn Đảng bộ Khối đã ủng hộ được hơn 2,6 tỷ đồng.

- 57/70 trường trong Đảng bộ Khối hoàn thành báo cáo tự đánh giá, trong đó có 21 trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Việt Nam.

- Trung bình hằng năm các trường tuyển sinh được hơn 100.000 sinh viên. Mỗi năm toàn Đảng bộ Khối có trên 16.000 sinh viên hệ vừa làm vừa học, gần 90.000 sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, gần 10.000 học viên cao học, hơn 600 nghiên cứu sinh tốt nghiệp.

- Các trường trong Đảng bộ Khối đã triển khai, nghiệm thu 897 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, gần 1.900 đề tài cấp bộ, cấp thành phố; ký hơn 4.300 dự án hợp tác đào tạo, liên kết với nước ngoài và gần 1.000 công trình hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các trường đại học và tổ chức quốc tế.

Những chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025

- Về công tác xây dựng Đảng, mỗi năm toàn Đảng bộ Khối tổ chức ít nhất 50 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho khoảng 10.000 quần chúng và 25 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho khoảng 2.000 đảng viên dự bị.

- Kết nạp 2.000 đảng viên mới hằng năm, trong đó trên 60% đảng viên mới là sinh viên.

- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%.

- 90% số cán bộ được quy hoạch cấp ủy các cấp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

- Đối với các trường đại học: Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng ít nhất 8%. Đối với các trường cao đẳng: Tỷ lệ giảng viên cao đẳng có trình độ thạc sĩ tăng ít nhất 20%; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng từ 3% đến 5%.

- Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 100% các trường tham gia kiểm định chất lượng; trong đó từ 75% đến 80% trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

- 30% chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

- Các cơ sở giáo dục đại học tăng ít nhất 50% số lượng các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

- Trên 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 12 tháng.