TIN TỨC NỔI BẬT

Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tới đội ngũ cán bộ chủ chốt
Ngày đăng 28/12/2020 | 8:40 AM  | View count: 573

Sáng 25/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ quán triệt Nghị quyết tại hội nghị

 
Dự và đồng chủ trì có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. Tham dự hội nghị có đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thành ủy viên; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng các ban Đảng Thành ủy; Ủy viên Ban Cán sự đảng UBND thành phố; Đảng đoàn HĐND thành phố; lãnh đạo cấp ủy 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 579 đảng bộ xã, phường, thị trấn; các báo cáo viên thành phố với tổng số gần 12.000 cán bộ các cấp.
 
Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt đã nghe Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trực tiếp quán triệt nghị quyết.
 
Trao đổi về nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cán bộ chủ chốt thành phố là chủ thể chính đưa Nghị quyết vào cuộc sống, chỉ có hiểu sâu từng nội dung Nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng; nếu không nắm vững, thì thậm chí còn làm chệch hướng. Do đó việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết. “Không chỉ học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết tại hội nghị này, sau đây, các cấp ủy Đảng cần phải nghiên cứu sâu từng lĩnh vực. Tôi cũng đề nghị Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong biên soạn từ nội dung Nghị quyết thành các giáo trình để bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu các vấn đề cho cán bộ chủ chốt các cấp thành phố, nhất là các lớp cán bộ nguồn sẽ được tổ chức tới đây”- đồng chí Vương Đình Huệ nói.
 
Theo Bí thư Thành ủy, văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, khoa học, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ thành phố. Tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết được thể hiện trong chủ đề Đại hội: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Chủ đề đã thể hiện quyết tâm chính trị, ý chí khát vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh.
 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố; đặc biệt là phân tích kỹ về mục  tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển thủ đô đến năm 2045; 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
 
Đại biểu dự hội nghị
 
Trong đó, Bí thư Thành ủy khẳng định, kết quả nhiệm kỳ qua rất quan trọng, khá toàn diện và có nhiều dấu ấn nổi bật. Từ công tác lãnh đạo, bài học kinh nghiệm quan trọng là giải quyết những vấn đề càng khó khăn, càng phải thực hiện thật tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Giải quyết những vấn đề càng phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau, càng phải bàn bạc thật kỹ, không được duy ý chí nhưng đã một khi quyết thì phải làm và nhất định không lùi bước. Đây chính là tinh thần, bài học giúp thành phố chỉ đạo xử lý hiệu quả vụ vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực và những vấn đề phát sinh liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn vừa qua.  
 
Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, trên các lĩnh vực thành phố còn tồn tại những hạn chế nhất định. Đơn cử như cơ cấu kinh tế còn có vấn đề; thương mại dịch vụ mới chiếm 62% là thấp. Xây dựng nông thôn mới chú trọng phát triển về nông nghiệp, chứ chưa gắn với phát triển kinh tế Nông thôn và đô thị hóa,nên có nguy cơ xây dựng xong Nông thôn mới thì lại nảy sinh bất cập khi đô thị hóa. Tỷ lệ đô thị hóa mới đạt 49%; xây dựng đô thị chưa gắn với phát triển kinh tế đô thị, nên có những đô thị phát triển mạnh như quận Nam Từ Liêm nhưng thu nhập nhập bình quận đầu người mới đạt khoảng 65 triệu đồng/người/năm...
 
Bí thư Thành ủy chỉ đạo, để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm kỳ mới, các cấp ủy và từng cán bộ chủ chốt thành phố quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm xuyên suốt của Đảng: “Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”.
 
Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra cho cả nhiệm kỳ và mục tiêu thành phố xác định cho năm 2021 rất khó khăn, thách thức. Do đó, các cấp, các ngành và từng cán bộ chủ chốt thành phố sau khi quán triệt Nghị quyết Đại hội phải có quyết tâm hành động, bắt tay ngay vào thể chế hoá, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết thành các chương trình công tác, nghị quyết, kế hoạch, đề án để thực hiện.
 
Tại hội nghị, báo cáo về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, ngày 8/12/2020, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 780-CTr/BCS về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
 
Chương trình nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội “Đoàn kết- Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và những nội dung Nghị quyết Đại hội tới toàn bộ các sở, ban, ngành, quận, huyện; Đặc biệt là tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; Nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, triển khai hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định Ban Cán sự đảng UBND thành phố sẽ chỉ đạo quán triệt, tổ chức tham mưu xây dựng, trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành 7 Chương trình công tác lớn theo phân công trong quý I/2021; Đồng thời với ban hành các chương trình cũng sẽ ban hành luôn kế hoạch thực hiện để có thể thực hiện ngay.
 
Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND các cấp đang bắt tay ngay vào hành động quyết liệt theo tinh thần chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” để đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay trong năm đầu tiên thực hiện.
 
Nhấn mạnh cán bộ chủ chốt thành phố là chủ thể chính đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Vì thế, chỉ có hiểu sâu từng nội dung Nghị quyết mới có thể cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện đúng; Bí thư Thành ủy yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy Đảng cần phải nghiên cứu sâu từng lĩnh vực. Đồng chí cũng yêu cầu Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong biên soạn từ nội dung Nghị quyết thành các giáo trình để bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chủ chốt các cấp thành phố, nhất là các lớp cán bộ nguồn sẽ được tổ chức tới đây.
 

Nhóm PV