TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đảng ủy trường đại học công đoàn thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Ngày đăng 30/10/2017 | 9:12 AM  | View count: 296

Thực hiện công văn số 293-CV/ĐUK ngày 17/5/2017 của Đảng ủy khối các trường đại học về việc tổ chức thực hiện đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Đảng ủy Trường đại học Công đoàn ban hành Kế hoạch Số: 06/KH-ĐU ngày 07 tháng 9 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trên cơ sở đó, các chi bộ đã xây dựng kế hoạch đại hội trình Đảng ủy Nhà trường xin ý kiến chỉ đạo, duyệt kế hoạch và nhân sự đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Theo kế hoạch, từ ngày 03/10/2017 đến ngày 13/10/2017, các chi bộ trong toàn trường lên lịch tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 với nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020, thảo luận thông qua Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ mới và bầu chi ủy, bí thư phó bí thư nhiệm kỳ 2017 - 2020. Các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường và kế hoạch đề ra.

Chi bộ phòng tổ chức

Chi bộ khoa Quản trị Kinh doanh

Chi bộ Phòng quản lý Khoa học


Chi bộ Phòng Quản lý sinh viên nội trú và Phòng y tế


Chi bộ Phòng Hành chính và Phòng Quan hệ quốc tế

Nguồn: http://www.dhcd.edu.vn