TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đồng chí Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội với số phiếu tuyệt đối
Ngày đăng 13/10/2020 | 11:00 AM  | View count: 626

Tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, sáng 13/10, Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội

 
Thay mặt Đoàn chủ tịch, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra; các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu trong Ban Chấp hành để bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy; bầu Bí thư, các Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các vị trí lãnh đạo chủ chốt Thành phố.
 
Hội nghị đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, tái cử 11 đồng chí, tham gia lần đầu 5 đồng chí, cụ thể: 
 
1. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.
2. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch UBND Thành phố.
3. Đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.
4. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
5. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.
6. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.
7. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố.
8. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố.
9. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
10. Đồng chí Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.
11. Đồng chí Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI, Giám đốc Công an Thành phố.
12. Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Thành ủy viên, Trưởng ban Nội chính Thành ủy
13. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố
14. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố
15. Đồng chí Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố
16. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Đồng chí Chu Ngọc Anh báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII
 
Hội nghị đã bầu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVII, với số phiếu 71/71 (đạt tuyệt đối 100%). Trước đó, tại Đại hội, 497/497 (đạt 100%) đại biểu đã bỏ phiếu, giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII đối với đồng chí Vương Đình Huệ. 
 
Hội nghị đã bầu 04 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm:
 
1. Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố.
2. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.
3. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.
4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố.
 
Danh sách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVII, gồm 12 đồng chí:
 
1. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy  
2. Đồng chí Nguyễn Chí Lực, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 
3. Đồng chí Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy
4. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy 
5. Đồng chí Đỗ Tâm Diệp Quỳnh, Phó Chánh Thanh tra thành phố
6. Đồng chí Phùng Xuân Dương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng nghiệp vụ 1 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
7. Đồng chí Mai Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng nghiệp vụ 4 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
8. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng nghiệp vụ 3 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
9. Đồng chí Trần Thị Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 5 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
10. Đồng chí Trần Ngọc Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 5 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
11. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 4 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
12. Đồng chí Hoàng Văn Toái, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 2 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
 
Đồng chí Hoàng Trọng Quyết được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII với số phiếu tuyệt đối.
 

Nhóm PV