Số/Kí hiệu Số: 27-HD/BTCTW
Ngày ban hành 25/09/2014
Ngày có hiệu lực 25/09/2014
Người ký Tô Huy Rứa
Trích yếu Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng TCCS đảng và đảng viên hàng năm
Cơ quan ban hành Trung ương
Thể loại Hướng dẫn
Tài liệu đính kèm
120171106091732_27 -HD-BTCTW.pdf