VĂN BẢN MỚI

Thông báo số 100-TB/ĐUK về việc công khai Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 23/05/2019 | 10:13 AM  | View count: 2107
Thông báo số 100-TB/ĐUK, ngày 22/5/2019 về việc công khai Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển công chức năm 2019.

Hướng dẫn: Công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngày đăng 31/10/2017 | 03:22 PM  | View count: 2096
Xem chi tiết tại đây