Các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại hoc, Cao Đẳng Hà Nội 

 

TTTÊN ĐƠN VỊ 
1ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
2ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN
3ĐẠI HỌC CN GIAO THÔNG VẬN TẢI
4ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG
5ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
6ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
7ĐẠI HỌC HÀ NỘI
8ĐẠI HỌC  KIẾN TRÚC HÀ NỘI
9ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
10ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
11ĐẠI HỌC LAO  ĐỘNG  XÃ HỘI
12ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
13ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
14ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 
15ĐẠI HOC MỸ THUẬT VIỆT NAM,
16ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
17HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
18ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH
19ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
20ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
21ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW
22ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TD TT
23ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
24ĐẠI HỌC THỦY LỢI
25ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
26ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
27ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
28ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG
29VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
30HV ÂM NHẠC QUỐC GIA  VIỆT NAM
31HV YDH CỔ TRUYỀN VIỆT NAM
32ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ
33CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
34CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY
35CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ ĐIỆN LANH
36CAO ĐẲNG KINH TẾ  KỸ THUẬT HN
37CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TM
38CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM
39CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO
40CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HN
41CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TW 1
42CAO ĐẲNG NGHỀ KT TB Y TẾ
43CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ CHÂU
44CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI
45CAO ĐẲNG NGHỀ TRẦN HƯNG ĐẠO
46CAO ĐẲNG NN & PTNT BẮC BỘ
47CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY
48CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG
49CAO ĐẲNG XD CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
50CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1
51CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ DÔNG
52CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI
53CAO ĐẲNG TM DU LỊCH HÀ NỘI
54CĐ NGHỀ VIỆT NAM - HÀN QUỐC
55ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
56ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ
57ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG
58ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI
59ĐẠI HỌC HÒA BÌNH
60ĐH  KINH DOANH & CÔNG NGHỆ
61ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ
62ĐH  TÀI  CHÍNH - NGÂN HÀNG HN
63ĐẠI HỌC  THĂNG LONG
64ĐẠI HỌC THÀNH TÂY
65ĐẠI HỌC TTCN & QUẢN LÝ HỮU NGHỊ
66ĐẠI HỌC KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI