HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Xây dựng năm học 2019-2020
Ngày đăng 20/10/2019 | 3:30 PM  | View count: 447

Ngày 24/10/2019, Trường Đại học Xây dựng (ĐHXD) đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức (CBVC) năm học 2019-2020 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Tham dự hội nghị có: PGS.TS Phạm Duy Hòa – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Trần Văn Tấn – Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Phạm Xuân Anh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Phạm Quang Dũng – Phó Hiệu trưởng; GS.TS Phan Quang Minh – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Hồ Ngọc Khoa – Chủ tịch Công đoàn; GVC. Nguyễn Quốc Trân – Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức; cùng các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng Ban và 428 đại biểu tiêu biểu thay mặt cho gần 1000 CBVC trong toàn trường.

Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký làm việc tại Hội nghị

Hội nghị CBVC là hoạt động thường niên của Nhà trường nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ viên chức trong Nhà trường thực hiện quyền dân chủ, trực tiếp đặt vấn đề, đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo Nhà trường.

Tại hội nghị, các CBVC trong trường đã được nghe đồng chí Hồ Ngọc Khoa - Chủ tịch Công đoàn trường trình bày Báo cáo kết quả triển khai Hội nghị CBVC cơ sở và đồng chí Kiều Thế Chinh – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân (TTND) trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm học 2018-2019.

PGS.TS Phạm Duy Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và những nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Duy Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới 2019-2020. Với sự quan tâm của các Bộ, Ban, Ngành; sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu cũng như sự  nỗ lực phấn đấu của toàn trường, sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, năm học 2018-2019 Trường ĐHXD đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt hoạt động, công tác, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, tự hào đối với các thế hệ CBVC, sinh viên Nhà trường.  Bên cạnh các thành quả đã đạt được, Báo cáo cũng đề cập những điểm còn hạn chế trong các hoạt động, công tác của Nhà trường, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này. Báo cáo cũng nêu lên phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của năm học 2019-2020, trên cơ sở tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ đề ra, tạo bước đột phá trong xây dựng Nhà trường vững mạnh, phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hòa cũng đã giải đáp ý kiến thảo luận từ Hội nghị CBVC cơ sở và thảo luận trực tiếp tại Hội nghị, các tham luận đa số bày tỏ sự thống nhất cao với các báo cáo đã được trình bày, đồng thời đóng góp thêm các ý kiến, giải pháp hữu ích nhằm củng cố, phát triển các mặt hoạt động của Nhà trường.

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Khoa - Chủ tịch Công đoàn trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 đến toàn thể cán bộ viên chức ở mọi vị trí công tác trong toàn trường, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần, thái độ để góp phần cùng Nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị năm học 2019-2020, tiếp tục phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thống nhất những nội dung nêu trong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 và các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị; đồng thời thông qua Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019-2020. Hội nghị CBVC Trường Đại học Xây dựng năm học 2019-2020 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể CBVC quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019-2020.

Phạm Nhung – Phòng TT&TT