HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

Hội nghị lần thứ XX Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
Ngày đăng 08/11/2019 | 10:19 AM  | View count: 1268

Sáng 7-11, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ XX, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

 
Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Khối đã tổ chức 2 Hội nghị thời sự trong nước và quốc tế cho 700 lượt cán bộ chủ chốt trong Khối, đồng thời, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc định kỳ thường xuyên tổ chức các Hội nghị thông tin thời sự trong nước và quốc tế; đã triển khai khảo sát về thực trạng công tác tuyên truyền, quản lý thông tin, định hướng dư luận xã hội thông qua internet và các trang mạng xã hội tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trên cơ sở đó, đã ban hành Đề án 03-ĐA/ĐUK, ngày 09-01-2019 về “Tăng cường công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội”. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo 35, chỉ đạo kịp thời đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc, sai trái, kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động tự tập đông người trái phép gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội.
 
Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định và chuẩn bị các điều kiện thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học có hiệu lực từ ngày 01-7-2019. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng giáo dục Đại học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của nền kinh tế; đổi mới quản lý đào tạo để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. Nhiều trường trong Khối đã chủ động tích cực hội nhập quốc tế thông qua các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài và các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên và hợp tác nghiên cứu, hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, nhiều thỏa thuận, bản ghi nhớ đã được ký kết. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường được triển khai tích cực, hiệu quả, đánh giá đúng chất lượng đào tạo của các nhà trường, nhiều chương trình, cơ sở giáo dục đã được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Tính đến ngày 30-9-2019, trong Khối đã có 29/66 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; 27 chương trình đào tạo của 6 trường trong Khối được đánh giá, công nhận.
 
Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy cơ sở chủ động, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, an ninh chính trị trong toàn Đảng bộ Khối. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận các Hội nghị của Trung ương, Thành ủy. Tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế quý IV năm 2019.
 
Bên cạnh đó, chỉ đạo cấp ủy các trường tiếp tục lãnh đạo hoàn tất công tác tuyển sinh bổ sung vào trường, đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu được giao. Triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Chuẩn bị tổ chức tốt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và an toàn. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo; đẩy manh đổi mới phương pháp dạy và học; đa dạng hóa các hình loại hình đào tạo; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học…
 

Nguồn: Cổng TTĐT TP Hà Nội