HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày đăng 26/12/2017 | 4:10 PM  | View count: 1746

Ngày 25/12/2017, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Hải Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Thành phố; đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan.

Đ/c  Đặng Văn Hải Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Văn Hải Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Thành phố đã ghi nhận, đánh giá công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội là một trong những CĐCS hoạt động nề nếp, phát huy và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Công đoàn cơ quan cần tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phát huy hiệu quả công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn, nhất là nắm bắt tâm tư nguyện vọng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Các Đồng chí cũng nhấn mạnh, hoạt động của Công đoàn phải làm cho các công đoàn viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối, về vị trí của từng công đoàn viên trong cơ quan Đảng ủy Khối; hiểu sâu, nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối để tham mưu chỉ đạo cơ sở sâu sát và hiệu quả.

          Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí; bầu 01 đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức Thành phố lần thứ V và quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội. Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” , công đoàn cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đ/c Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH,CĐ Hà Nội , thủ trưởng cơ quan tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa III (Nhiệm ky 2017-2022)