HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020)
Ngày đăng 27/04/2018 | 4:03 PM  | View count: 853

Sáng 27/4, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, các cấp ủy Đảng đã có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết Trung ương được tổ chức nghiêm túc, kịp thời đến các toàn thể cán bộ, đảng viên trong khối. Nổi bật là, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và 8 Chương trình công tác lớn của Thành ủy, qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.
 
Về thực hiện công tác chuyên môn, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo cấp ủy đảng và các Ban giám hiệu các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), Nghị quyết Trung ương (8 khóa XI). Bên cạnh đó, tập trung đổi mới nội dung, chương trình, công tác dạy học, công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng, xây dựng đầu ra phù hợp với yêu cầu mới. Qua đào tạo, mỗi năm, toàn khối có trên 13.000 sinh viên hệ vừa học, vừa làm, 50.000 sinh viên Đại học, Cao đẳng, gần 400 nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên, số lượng thủ khoa đầu vào, đầu ra năm sau cao hơn năm trước từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô và đất nước.
 
Về nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong khối. Đồng thời, chú trọng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận và đánh giá cao việc những kết quả của Đảng ủy Khối trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng ủy Khối cần chủ động bám sát tình hình thực tiễn, thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường phát huy dân chủ trong nhà trường. Triển khai sớm các chỉ thị, quy định liên quan đến ngành giáo dục. Bên cạnh đó, chú trọng công tác quy hoạch và xây dựng đội ngũ, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, giảng viên, sinh viên. Tổ chức nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động các cấy ủy đảng để có mô hình hoạt động hiệu quả nhất. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; mạnh dạn tổ chức các hoạt động có quy mô, chiều sâu để đưa cán bộ, đảng viên, sinh viên tham gia vào các hoạt động vào trong khối.