HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối
Ngày đăng 05/07/2018 | 3:03 PM  | View count: 2265

Ngày 5-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tới dự có đồng chí Vương Thị Thanh Hương, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy và Các đồng chí: Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Tố Quyên, Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và bí thư cấp ủy 67 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, dự.

6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã lãnh đạo và đạt được kết quả toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng. Trong đó đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng gắn với việc xây dựng và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội. Chủ động cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, xây dựng các văn bản hương dẫn chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc thù của Khối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy cơ sở trong quá trình thực hiện.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy, ban giám hiệu các trường thường xuyên quan tâm giữ vững nền nếp giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên; hoàn thành thi kết thúc học kỳ, xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên cuối khóa và tổng kết năm học 2017-2018 theo đúng kế hoạch; phối hợp với các sở giáo dục & đào tạo các tỉnh, thành trong cả nước trong việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong bối cảnh thực hiện tự chủ giáo dục đại học, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường được đẩy mạnh, nhiều chương trình, cơ sở giáo dục đã được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Tính đến 31-5-2018, trong khối đã có 24/66 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; 24 chương trình đào tạo của 5 trường trong khối được đánh giá, công nhận; các chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết đào tạo đã đem lại những thành quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng cao; nhiều trường phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức các buổi hội thảo khoa học…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Khối cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy đảng trong đảng bộ. Tích cực hướng dẫn, đôn đốc các các tổ chức cơ sở đảng tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã nỗ lực, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội II Đảng bộ Khối đề ra, trong đó có những chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; chỉ tiêu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, số trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 02 của Đảng bộ Khối về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội”. Ban hành quy định tạm thời về đánh giá, phân loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Kịp thời kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân sự cấp ủy. Thẩm định và hướng dẫn thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với các đồng chí được quy hoạch cấp ủy, các chức danh cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, phục vụ công tác phê duyệt quy hoạch một số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh mở lớp cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quy hoạch; tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018 cho 1.299 đồng chí bí thư chi bộ và cán bộ văn phòng câp ủy của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 1 lớp nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho 350 đồng chí bí thư cấp ủy và ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở, cán bộ làm làm công tác kiểm tra, giám sát thuộc 67 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; tổ chức 13 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 4.000 quần chúng ưu tú và 5 lớp đảng viên mới cho gần 1.000 đảng viên dự bị trong toàn Đảng bộ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn Đảng ủy Khối đã kết nạp được 1.301 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 927 đảng viên dự bị. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được tăng cường.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục. Hội nghị thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 là: Tiếp tục tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, an ninh chính trị trong toàn Đảng bộ Khối; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là nghị quyết Trung ương 6, 7 (Khóa XII) của Đảng và các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, của Đảng bộ Khối. Cấp ủy cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, làm tốt công tác tuyển sinh năm học 2018-2019. Xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục quán triệt, triển khai các quyết định, quy định và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Tổ chức hội thảo xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo kết hợp trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận của cụm thi đua các đảng ủy khối, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội…