HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

Bí thư Thành ủy: Các cơ quan Nội chính cần nắm chắc tình hình để không bị động, bất ngờ
Ngày đăng 05/01/2019 | 4:50 PM  | View count: 222

Chiều 04/01, Ban Nội chính Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy

 
Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã...
 
Báo cáo tổng kết của Ban Tổ chức Thành ủy nêu rõ: Năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đã tập trung thực hiện khối lượng công việc lớn, có nhiều nội dung mới, yêu cầu và tính chất nhiệm vụ phức tạp, liên qua, tác động đến nhiều cơ quan, đơn vị và tác động đến kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và quyết tâm, nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác trọng tâm với chất lượng tốt, không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên.
 
Nổi bật là, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ theo hướng đổi mới, là những khâu khó trong công tác tổ chức cán bộ, như: công tác đánh giá cán bộ, công chức, người lao động hằng tháng, được triển khai từ 1/7/2018, bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đổi mới phương thức tổ chức, bố trí đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở...
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể
 
Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức các quận, huyện, thị ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Nghị quyết 39 gắn với Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, trong đó, đã tham mưu, thực hiện thí điểm nhất thể hóa mô hình tổ chức và chức danh cán bộ có nhiệm vụ tương đồng. Đến nay, có 22 quận, huyện, thị xã thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 4 quận, huyện đã thực hiện mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ...
 
Thực hiện Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đã hoàn thành Đề tài khoa học “Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tổng công ty trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong tình hình mới”, trên cơ sở đó, đã tham mưu, hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, chuyển giao 66 tổ chức cơ sở đảng thuộc 15 đảng bộ tổng công ty về trực thuộc 15 quận, huyện, thị ủy; sắp xếp, kiện toàn và chuyển giao 4 đảng bộ tổng công ty từ trực thuộc Thành ủy về trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Thành phố. Trong năm qua, toàn Đảng bộ Thành phố đã thành lập được 152/131 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 116% kế hoạch.
 
Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức các quận, huyện, thị ủy đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tính đến hết tháng 11/2018, đã hoàn thành củng cố 65/75 tổ chức cơ sở đảng, giải quyết xong 26 vụ việc phức tạp và trong năm qua, không để phát sinh các điểm nóng, các vụ việc lớn, tính chất phức tạp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể ngành Tổ chức xây dựng Đảng
 
Bên cạnh những kết quả trên, Ban Tổ chức Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như công tác theo dõi, nắm tình hình cơ sở tại một số đơn vị chưa sâu; tính chủ động trong tham mưu, xử lý công việc, nhất là việc đột xuất, phát sinh và những hạn chế, yếu kém của cơ sở còn chưa tốt; một số đơn vị triển khai các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Thành ủy còn chậm; chưa chủ động nghiên cứu, tìm tòi mô hình thí điểm về tổ chức và cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức…
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện trong năm 2019. Trước hết, Bí thư Thành ủy đề nghị cần chủ động tham mưu triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đây là nhiệm vụ phải làm sớm, đặc biệt là rà soát nhân sự, tham mưu ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảm bảo đồng bộ, chất lượng để thống nhất thực hiện.
 
Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tổ chức các cấp ủy cần tiếp tục tham mưu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương, quy định về trách nhiệm người đứng đầu.
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy phát huy tốt vai trò tham mưu, rà soát, đôn đốc, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình số 01 của Thành ủy (khoá XVI), tập trung vào những nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, như việc đổi mới sinh hoạt đảng; phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, không vì chạy theo số lượng mà ảnh hưởng đến chất lượng đảng viên. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; rà soát, sửa đổi, bổ sung và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy Đảng các cấp, bảo đảm phát huy dân chủ, đúng thẩm quyền.
 
Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ Thành phố đến cơ sở. Trong đó, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tổ chức các cấp ủy phải xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành mình có bản lĩnh vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi.
 
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; đổi mới lề lối làm việc theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời đổi mới toàn diện từ công tác báo cáo, tổ chức hội họp để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tổ chức xây dựng Đảng” cho 35 cá nhân; Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân; UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân ngành Tổ chức xây dựng Đảng.