TIN ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổng kết công tác tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 22/01/2018 | 9:00 AM  | View count: 3397

Sáng 19/1, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đ/c Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng trao Bằng Khen của Thành ủy Hà Nội cho 10 TCCĐ 

Năm 2017, với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII), Chỉ thị 05, học tập chuyên đề toàn khóa về “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình thực tiễn và đặc thù của từng đơn vị.

Công tác chuyên môn có những chuyển biến tích cực; các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc; việc thực hiện kiểm định chất lượng ngày càng được đẩy mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Cùng với đó, công tác tổ chức cán bộ được củng cố, kiện toàn; tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, quy hoạch cấp ủy các cấp của Đảng bộ khối được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và dần đi vào nền nếp; công tác tham mưu, giúp việc của văn phòng cấp ủy ngày càng đáp ứng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy…

Năm 2018, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, đó là:

Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tiết kiệm, hiệu quả các phong trào, phần việc thiết thực, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô năm 2018;

Cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, chỉ đạo xây dựng phương án tuyển sinh 2018 phù hợp với điều kiện đặc thù của từng trường theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh hoạt động của công tác dân vận, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và đột xuất…

Đồng chí  Phùng Minh Sơn Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Thành phố tặng Cờ và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Tại hội nghị, Đồng chí Phùng Minh Sơn Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Thành phố đã trao Cờ thi đua cho Văn phòng Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng, Bằng Khen cho tập thê lao động xuất sắc cho Ban tổ chức Đảng ủy Khối và Bằng khen cá nhân đồng chí Vũ Tuấn Dũng Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối. Tại Hội nghị Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội đã công bố các quyết định và khen thưởng Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể và 10 cá nhân, Giấy khen cho 07 TCCSĐ đạt danh hiệu “TCCSĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; trao quyết định công nhận “TCCSĐ trong sạch, vững mạnh năm 2017” cho 34 TCCSĐ.