TIN ẢNH HOẠT ĐỘNG

Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên từ Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội về Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
Ngày đăng 10/11/2019 | 4:10 PM  | View count: 2939

Sáng ngày 04/11/2019, tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội và Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã phối hợp tổ chức Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên đối với 04 trường đại học, cao đẳng từ Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội về Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội trao Quyết định, chúc mừng đại diện 04 tổ chức đảng được chuyển giao

Buổi lễ có sự tham dự của: Đại diện Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, các đ/c Phó Bí thư, các ủy viên BTV, trưởng các Ban đảng, chánh VP Đảng ủy khối.

Đại diện Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội: đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, đ/c Phó Bí thư, các đồng chí ủy viên BTV, trưởng các Ban đảng, chánh VP Đảng ủy khối.

Đại diện 04 tổ chức cơ sở Đảng: NGND.PGS.TS.Trần Đức Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; TS. Trương Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực; NGƯT.TS.Nguyễn Công Quang - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội và TS. Nguyễn Tiến Tùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại.

Cùng dự còn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ 04 trường đại học, cao đẳng.

Toàn cảnh Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và Đảng viên

Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức Đảng và Đảng viên được thực hiện theo Quyết định số 3571-QĐ/ĐUK, ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Theo đó, chuyển giao 04 tổ chức cơ sở Đảng và 1.139 đảng viên từ trực thuộc Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội về trực thuộc Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, gồm các đơn vị sau:

1. Đảng bộ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: 666 đảng viên

2. Đảng bộ trường Đại học Điện lực: 234 đảng viên

3. Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội: 141 đảng viên

4. Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại: 98 đảng viên.

Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội khẳng định: việc chuyển giao các tổ chức cơ sở Đảng là bước cụ thể hóa trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội tin tưởng rằng 04 trường đại học, cao đẳng sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, đóng gíp nhiều hơn trong xây dựng Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội phát biểu

Là đơn vị tiếp nhận, quản lý về công tác Đảng trong thời gian tới, đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chuyển giao, tiếp nhận 04 tổ chức cơ sở đảng từ Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội. Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội sẽ quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao; việc triển khai các nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đến 04 tổ chức cơ sở đảng sẽ được nhanh chóng, nhất quán. Sau tiếp nhận, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội sẽ có 71 tổ chức cơ sở đảng với khoảng 18 nghìn đảng viên.

NGND.PGS.TS. Trần Đức Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt 04 tổ chức cơ sở đảng phát biểu tại buổi lễ, NGND.PGS.TS.Trần Đức Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cảm ơn Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội trong hơn 20 năm qua đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ các trường xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực chuyên môn và lập trường chính trị vững vàng. Đảng bộ 04 trường đại học, cao đẳng được chuyển giao lần này sẽ tiếp tục thực hiện và hoàn thành sứ mệnh của mình, theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội giao; xây dựng các Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ký biên bản bàn giao tổ chức đảng và đảng viên giữa Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội và Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

Sau Lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và Đảng viên, các đồng chí đại biểu tham quan phòng Truyền thống và cơ sở vật chất Nhà trường.

Đoàn tham quan phòng Truyền thống

Đoàn tham quan các xưởng thực hành

Đoàn chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Trường Đại Học Công nghiệp Hà Nội