TIN ẢNH HOẠT ĐỘNG

Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng 24/01/2019 | 3:32 AM  | View count: 2412

Sáng 23/01, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Bí thư Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội Vũ Tuấn Dũng trao Bằng khen của Thành ủy cho các cá nhân

 
Năm 2018, Đảng ủy Khối đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII) cho hơn 700 lượt cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cơ sở triển khai kế hoạch học tập nghị quyết và Chỉ thị 05-CT/BCT cùng với chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức 04 Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho gần 1.400 lượt cán bộ chủ chốt. Toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức được khoảng 300 lớp học tập, quán triệt triển khai các văn kiện, nghị quyết Trung ương và học tập chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố, tăng cường niềm tin cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Đảng ủy Khối chỉ đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường phối hợp với các Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Năm học 2018-2019 các trường Đại học, Cao đẳng trong Khối được giao gần 102.000 chỉ tiêu, đến hết tháng 9/2018 đã tuyển sinh được gần 78.786 sinh viên xấp xỉ 77,24%. 
 
Đặc biệt, được sự quan tâm tạo điều kiện của Thành ủy Hà Nội, năm 2018, Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Đảng ủy Khối đã tổ chức chiêu sinh lớp Cao cấp Lý luận Chính trị cho đội ngũ cán bộ quy hoạch (dành riêng cho Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội). Qua đó, đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 cho 1.299 đồng chí Bí thư chi bộ và cán bộ văn phòng cấp ủy; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 350 đồng chí Bí thư cấp ủy và ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát thuộc 67 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; tổ chức 54 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 10.358 quần chúng ưu tú và 25 lớp đảng viên mới cho gần 2.005 đảng viên dự bị trong toàn Đảng bộ Khối. 
 
Năm 2019, Đảng bộ Khối xác định là năm quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong cả nhiệm kỳ, do đó, Đảng bộ Khối sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy. Triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2019 trong toàn khối, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 03/CTr-ĐUK ngày 05/5/2016, Chương trình 05-CTr/ĐUK ngày 27/12/2016. 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cũng chú trọng quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong Khối; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chủ quản trong thực hiện quy trình công tác cán bộ theo phân cấp. Thực hiện tốt công tác bổ sung quy hoạch các cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được quy hoạch và bồi dưỡng theo chức danh. Chỉ đạo các cấp ủy chú trọng đổi mới công tác tạo nguồn, xét kết nạp Đảng. Thực hiện công tác chuẩn bị, hướng dẫn công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, UBND TP, Bí thư Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội Vũ Tuấn Dũng đã trao Bằng khen của Thành ủy và UBND TP cho các tập thể, cá nhân.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội