TIN ẢNH HOẠT ĐỘNG

Xây dựng các tổ chức khuyến học để hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên, giảng viên
Ngày đăng 25/03/2019 | 3:46 AM  | View count: 1916

Sáng 21/3, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Khuyến học năm 2019.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội khuyến học Thành phố đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội khuyến học Hà Nội đến các đồng chí phụ trách công tác khuyến học của các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, thông báo tình hình thành lập tổ chức khuyến học trong các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Đảng ủy Khối. Cụ thể, đến nay, đã có 17/66 Trường đại học, Cao đẳng thành lập tổ chức khuyến học, trong đó, có 7 trường thành lập Hội Khuyến học, 10 trường thành lập Ban Khuyến học.

Trong quá trình thực hiện việc thành lập tổ chức khuyến học Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Thường trực Hội Khuyến học Hà Nội đã thường xuyên tư vấn, giúp đỡ và trao đổi các văn bản hướng dẫn để các trường Đại học, Cao đẳng có điều kiện lựa chọn mô hình tổ chức khuyến học phù hợp điều kiện của các trường. Các tổ chức khuyến học sau khi được thành lập đã đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả, kịp thời giúp đỡ những sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, dạy tốt; khuyến khích, động viên sinh viên, giáo viên có thành tích xuất sắc trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng xã hội học tập trong các trường Đại học, Cao đẳng. Đại diện Hội khuyến học Thành phố đề nghị thời gian tới Đảng ủy Khối cần tiếp tục chỉ đạo các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Khối tiếp tục xây dựng tổ chức khuyến học của các trường, góp phần giúp sinh viên nghèo vươn lên học tốt, khuyến khích mọi người học tập, nâng cao trình độ, năng lực. 
 
Bên cạnh đó, Hội Khuyến học Hà Nội cũng sẽ thường xuyên hướng dẫn, cung cấp tài liệu về công tác khuyến học cho tổ chức khuyến học các trường và các văn bản chỉ đạo mới về nghiệp vụ, kỹ năng; phối hợp phát hiện và tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội